ΙΔΡΥΣΗ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ

Με σφαιρική γνώση των ιδιαιτεροτήτων στη φορολογία κάθε μορφής εταιρείας, συνδυαστικά με τις παραμέτρους λειτουργίας που διερευνούν οι υποψήφιες ιδρυτές της και έχοντας γνώση των εξελίξεων στα θέματα φορολόγησης, με το βλέμμα στο παρόν και και στο μέλλον, είμαστε έτοιμοι να συζητήσουμε και να προτείνουμε την πλέον συμφέρουσα μορφή εταιρείας προς ίδρυση.

Είμαστε στη διάθεση για συζήτηση αλλά και ανάληψη των διαδικασιών που περιγράφονται παρακάτω:

✓ Σύνταξη εξειδικευμένου νομότυπου Καταστατικού σύμφωνου με τις ιδιαίτερες συμφωνίες των ιδρυτών

✓ Καταχώριση στο Μητρώο του Γενικού Εμπορικού Επιμελητηρίου (Γ.Ε.Μ.Η.) η όποιου άλλου Μητρώου προβλέπεται για το είδος της ιδρυόμενης εταιρείας

✓ Απόκτηση Α.Φ.Μ. και δήλωση έναρξης εργασιών στην αρμόδια Δ.Ο.Υ.

✓ Εγγραφή των μελών και απογραφή της εταιρείας σε ασφαλιστικούς φορείς εφόσον απαιτείται

✓ Δικός μας σχεδιασμός ηλεκτρονικών λειτουργικών φορολογικών εντύπων (τιμολόγια κλπ) με αυτοματοποιημένες λειτουργίες

✓ Λογιστική οργάνωση και κατάρτιση του λογιστικού σχεδίου για εταιρείες με διπλογραφικά βιβλία βάσει των Ε.Λ.Π.

Η διαδικασία μπορεί να ολοκληρωθεί σε διάστημα μιας μέχρι δύο ημερών.

✓ Αναλαμβάνουμε την εκτίμηση της αξίας και της υπεραξίας των μεταβιβαζομένων εταιρικών μεριδίων η μετοχών

✓ Υποστηρίζουμε και διαχειριζόμαστε τις διαδικασίες συγχώνευσης η απορρόφησης εταιρειών