ΕΠΙΔΟΤΗΣΕΙΣ - ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΕΣΠΑ , ΟΑΕΔ , ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ, ΤΟΜΕΑΚΑ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

Παρακολουθούμε επιμελώς τις αναγγελίες και τις αναρτήσεις προγραμμάτων επιχειρηματικότητας και απασχόλησης με στόχο να προτείνουμε:

✓ Στις συνεργαζόμενες επιχειρήσεις δυνατότητες για την περαιτέρω ανάπτυξή τους

✓ Σε υποψήφιους επενδυτές, επενδυτικές ευκαιρίες

✓ Σε νέους ευκαιρίες απασχόλησης

✓ Σε αγρότες παλιούς και νέους δυνατότητες άντλησης πόρων για την ανάπτυξη των εκμεταλλεύσεών τους

✓ Αναλαμβάνουμε το λογιστικό μέρος στο στάδιο υποβολής των προτάσεων και στην περίοδο υλοποίηξσής τους μέχρι την ολοκλήρωσή τους

✓ Δωρεάν υπηρεσίες σε ειδικές περιπτώσεις