ΕΙΔΙΚΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΕΣ ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
ΓΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ

Υπεύθυνα, ρεαλιστικά, εστιάζοντας με απόλυτη προσοχή, αντιμετωπίζουμε εξειδικευμένα θέματα σε όλο το φάσμα της φορολογίας επιχειρήσεων και ιδιωτών και είμαστε πρόθυμοι στην αναλυτική εξέταση και εξεύρεση των αιτίων δυσλειτουργιών επιχειρήσεων καταλήγοντας σε αποτελεσματικές προτάσεις και λύσεις.

Οι υπηρεσίες μας ενδεικτικά, είναι:

✓ Υπολογισμός – Αποτίμηση καθαρής θέσης (αξίας) επιχείρησης
✓ Υπολογισμός αξίας και υπεραξίας εταιρικών μεριδίων
✓ Εντοπισμός φορολογικών προβλημάτων – Υποβολή έκθεσης για τις αναμενόμενες φορολογικές επιπτώσεις
✓ Μελέτες βιωσιμότητας – σκοπιμότητας
✓ Έλεγχος λειτουργιών / προτάσεις αναδιοργάνωσης και διορθωτικών κινήσεων

✓ Προετοιμασία και υποστήριξη διαρκούντος του ελέγχου

✓ Άσκηση προσφυγών κατά του Δημοσίου

✓ Υπολογιμός επιβαρύνσεων

✓ Ανάλυση και υποβολή προτάσεων αντιμετώπισης θεμάτων φορολόγησης

✓ Διαπίστωση και τακτοποίηση φορολογικών εκκρεμοτήτων

✓ Υποβολή και διεκπεραίωσης διαδικασίας διακοπής στην αρμόδια Δ.Ο.Υ.

✓ Υπολογισμός τεκμηρίων / δαπανών διαβίωσης/ ανάλωσης / διαθέσιμων κεφαλαίων από προηγούμενα έτη
✓ Εντοπισμός φορολογικών προβλημάτων/ τεκμηρίων, προτάσεις και συμβουλές για τη νόμιμη αντιμετώπισή τους.
✓ Υπολογισμός φορολογικών επιβαρύνσεων για τα επόμενα έτη
✓ Προτάσεις και συμβουλές διαχείρισης / μεταβίβασης περιουσίας